Uzleti etikett

vissza a gazdasag oldalra
vissza

Tajvanon a sikeres kereskedői tevékenység egyik kulcsa a helyi üzleti szokások ismerete. A tajvani üzleti kultúra áttanulmányozása éppen ezért fontos része a szigettel való - üzleti értelemben vett - ismerkedésnek.

A tajvani gazdaság legnagyobb részben a nagyszámú kis- és középvállalkozásokon nyugszik. Ezek nagymértékben vállalkozói hajlamúak, nem zárkóznak el az üzleti kockázattól. Versenyképességüket nem kis mértékben az egymás között kialakult belső személyes kapcsolatoknak köszönhetik. A nagyvállalatok ezzel szemben állami monopóliumok, illetve a Kuomintang (Nemzeti Párt) érdekszférájába tartozó magánvállalatok.

Az alábbiakban felsorolt szempontok segítséget nyújthatnak magyar vállalatoknak a tajvani partnerekkel való kapcsolatfelvételben.

Öltözködés

Az öltözködés összhangban van az általános nemzetközi gyakorlattal: hivatalos alkalmakon férfiaktól sötét öltönyt, hosszú ujjú inget, nyakkendőt, hölgyektől az alkalomhoz illő ruházatot várnak el. Nappali, alacsonyabb szintű találkozókhoz a világos öltöny is elfogadott, míg a szabadidős programokon a rövid ujjú ing és nyakkendő az elvárás a férfiaktól, s a hölgyek ruházata is ezzel összhangban választandó meg.

Az öltözék megválasztásakor célszerű figyelembe venni, hogy az időjárás a monszun éghajlatnak megfelelően nyáron meleg (kb. 35 °C), párás, gyakoriak az esők, záporok.  A hőmérséklet a téli hónapokban sem süllyed alacsonyra (10-15 °C). Ez könnyebb szövetekből készült ruházatot tesz kívánatossá. Ugyanakkor a zárt tereket erőteljesen légkondicionálják, ezért - különösen a hölgyeknek - célszerű az olyan felső ruhadarabok kéznél tartása, melyekkel a hűvös ellen védekezni lehet.

Névjegy kártya

Az üzleti delegációk tagjainak, vagy egyedül utazó üzletembernek célszerű nagyobb számú angol nyelvű névjegyet maguknál tartani, mert Tajvanon a névjegycsere széles körben elterjedt gyakorlat. A helyi szokások és hagyományok szerint a névjegy kártyát két kézzel illik átadni és átvenni.

Üzleti kapcsolat létrehozása

Tajvanon az üzleti tevékenység egyik alapvető eleme, hogy a kínaiak nem kötnek üzletet ismeretlenekkel. Egy tajvani üzletember csak kivételes esetben vásárol úgy, hogy ne ismerné partnerét. Ennek ismeretében célszerű átfogó cégbemutatót tartani a tajvani partnernek.

Az un. "osztálytársi hálózat" széles körben elterjedt fogalom a tajvani üzleti szférában. Akár egy köztisztviselőről, akár egy nagyvállalat ügyvezetőjéről, vagy éppen egy elismert kutatóról legyen is szó az egyetemi tanulmányok során az osztálytársak között kiépült baráti kapcsolatok végigkísérik a tajvaniak egész karrierjét, kölcsönösen segítve egymást az előrehaladásban.

Szórakoztatás

Tajvanon az étkezés és italfogyasztás fontos szerepet játszik az üzleti tevékenységben. Az üzleti jellegű vacsorák sokkal hatékonyabban járulnak hozzá a kapcsolatépítéshez, mint ahogy az Magyarországon, vagy más európai országokban megszokott. A vacsorák folyamán a tósztmondás, vagy a vacsorák utáni szórakozás (pl. karaoke éneklés) az üzleti élet bevett gyakorlata.

Tajvanon a tósztokat követően nem koccintanak az itallal, hanem azt egymás irányába tartva adják meg a tiszteletet. A pohár jobb kézben tartandó, esetleg a bal kezet is hozzá emelve. A tószt viszonzása általános gyakorlat. A legegyszerűbb és ugyanakkor legáltalánosabb tószt a "gán-béj" (azaz "ürítsük poharunkat").

Ajándékok

Az üzleti kapcsolat fontos eleme az ajándékozás. Az ajándék átadására általában az üzleti megbeszélést követően, vagy az üzleti vacsora folyamán kerül sor. Általában kisebb értékű ajándék is megfelel (pl. egy cégnyakkendő vagy egy fotóalbum Magyarországról).

Előfordulhat, hogy a kínai üzletember nagy értékű ajándékkal lepi meg külföldi partnerét. Tudni kell, hogy ennek ellenében valamilyen szívességet fog kérni a tajvani partner.

Nevek és megszólítások

Sok tajvani vesz fel külföldi (főleg angolszász) utónevet, melyet együtt használnak a kínai családi névvel (pl. David Wang). Amikor nincsen felvett külföldi utóneve a tajvani partnernek, akkor - a kínai nyelv szabályainak megfelelően és hasonlóan a magyar nyelvhez - a családi név szerepel elsőként, és utána az utónév. Például a "Chen Wan-kuo" név esetében a "Chen" a családi név, és a partnert azon illik szólítani (Mr. Chen).  

vissza a gazdasag oldalra
visszaTOP

Iroda | Tajvan | Gazdaság | Utazás | Kultúra | Linkek