Gazdaság » Kereskedés Tajvannal

 

vissza a gazdasag oldalra
vissza

 

Tajvani cégekkel való üzleti kapcsolat kiépítése egyre egyszerűbbé és probléma mentesebbé vált az utóbbi évek folyamán. Köszönhetően a tajvani hatóságoknak, a vállalkozói szférának, és kereskedelmi szervezeteknek és szakszövetségeknek, a vonatkozó szabályok és rendelkezések lényegesen egyszerűbbé váltak. Az infrastruktúra folyamatosan javul, a kereskedelmi szolgáltatások szélesednek.

Import feltételek

Külföldi áruk Tajvanra a következő törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban hozhatóak be: Külkereskedelmi Törvény (Foreign Trade Act), Import Áruk Szabályozásáról Szóló Rendelkezés (Regulations Governing Import of Commodities), High-Tech Termékek Külkereskedelme Szabályozásáról Szóló Rendelkezés (Regulations Governing Export and Import of High-Tech Commodities), Import Korlátozás Körébe Tartozó Termékek Konszolidált Listája (Consolidated List of Commodities Subject to Import Restrictions), és a Vámhatóság Hatáskörébe Tartozó Behozatali Vámvizsgálatra Köteles Termékek Listája (List of Commodities Entrusted to Customs for Import Examination). [related website]

Import engedélyeztetés

Az idevágó tajvani rendelkezések az import árukat “engedélyezettként", “engedélyhez kötöttként", és “tiltott áruként" értelmezik. Az utóbbi időben érezhető liberalizációs törekvések eredményeként ugyanakkor a tiltott és engedélyhez kötött áruk listája zsugorodik, és ennek megfelelően növekszik a szabadon behozható áruk listája.

A tajvani vámtarifa rendszer a nemzetközileg elfogadott un. “Harmonized System" rendszeren nyugszik. Ez a rendszer 9463 terméket foglal magába, melyek közül 9207 (azaz 97%) hozható be Tajvanra, és ebből 8931 (94%) féle termék szabadon, importengedélyeztetés nélkül hozható be.

Vámtételek

Tajvanon az import forgalomban a vámtételeket az adott importáru jellegének függvényében háromféle számítási módszerrel (valorizált, specifikus és szelektív) állapítják meg. Ha így sem határozható meg az importáru valós értéke, úgy ehhez a hasonló áruk belföldi, a Tajvanra való beléptetés színhelyén érvényben levő nagykereskedelmi árát veszik alapul. Mivel ezek a vámtételek változás tárgyát képezik, ezért a legcélszerűbb első kézből, a tajvani Pénzügyminisztérium Vámügyi Főosztálya révén tájékozódni az éppen érvényben levő vámtételekről.

Az utóbbi évek folyamán a tajvani kapcsolatos szervek sokat tettek annak érdekében, hogy a tajvani import vámtételeket az OECD ajánlásai alapján a nemzetközileg elfogadott vámtételekhez igazodva harmonizálják. 1985 óta a vámtételeket hét alkalommal módosították, ami összességében a mai napig majdnem 70%-os vámcsökkentést eredményezett. Az átlag nominális vámtétel jelenleg 8.64%, míg az átlag effektív vámtétel 3.62%. Az elkövetkezendő hónapokban Tajvan a Kereskedelmi Világszervezetnek (WTO) tett ígéretei alapján további vámtétel csökkenésre lehet számítani mezőgazdasági termékek, fogyasztói termékek és feldolgozott ipari termékek esetében. 

Egyéb vámilletékek

Amennyiben tengeri szállítással lép be az áru Tajvanra, úgy az áru értéke 0.4%-ának megfelelő összegben az importőr kiköti karbantartási illetéket köteles leróni. Jövedéki adót köteles fizetni az importőr a behozott termék után, ha a termék a nyolc jövedéki árucsoport valamelyikébe esik. A jövedéki adó valorizációs alapú rátája 2-60%-ig terjed. Az import áruk után valorizációs alapon szintén köteles az importőr egy 0.05%-os kereskedelem-promóciós illetéket fizetni.

Az agrárkereskedelemmel és annak szabályozásával összefüggő anyagok a "Mezőgazdaság és agrárkereskedelem" című alfejezetben olvashatók. 

vissza a gazdasag oldalra
visszaTOP

Iroda | Hírek | Tajvan | GazdaságKultúra | Linkek