vissza a gazdasag oldalra
vissza

 

Követelmények

A tajvani közbeszerzési törvény (Government Procurement Law – GPL) 50 millió NTD (1,4 millió USD) érték feletti dologi beszerzés, szolgáltatás igénybevétel, illetve építés-kivitelezés esetében ír elő kötelező közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési tender kiírásáról szóló információt legalább öt napig ki kell függeszteni a tendert kiíró hivatal/szervezet/állami vállalat/stb. épületében/irodájában/telephelyén, és két napon keresztül meg kell jelentetni azt a helyi sajtóban. A fenti értékszintet meghaladó közbeszerzési tenderekről szóló információt szintén meg kell jelentetni a Kormány Közbeszerzési Közlönyben (Government Procurement Gazette – GPG).


Közbeszerzési tenderek

A közbeszerzési tenderek formátumát nem határozza meg jogszabály, ám azok általában az alábbi információkat tartalmazzák:

- a közbeszerzés célja és módja;
- a közbeszerzést kiíró szerv megnevezése, címe és elérhetőségei;
- a tenderpályázatok beadásának határideje.


Tenderkiírás az elektronikus médiában

Az Állami Építtetői Bizottság (Public Construction Commission) létrehozta a „Közbeszerzési Információs Rendszer” (Government Procurement Information System – GPIS) elnevezésű elektronikus adatbázist amely összefogja és az Internet szolgáltatásokat felhasználva elektronikus úton kihirdeti a közbeszerzési tenderinformációkat. Az tenderkiírásokat szabályozó új – jelenleg még tervezés alatt álló – jogszabály elkészültéig az állami szervek önkéntes alapon adják át a vonatkozó tenderinformációkat az adatbázis számára, elektronikus meghirdetés céljából. Az új, átfogó jogszabály törvénybe iktatásával az állami költségvetési szervek számára kötelező lesz megjelenteti tenderkiírásaikat az adatbázisban.

A GPIS adatbázis tartalmazza az adott tenderkiírás alapvető információit: a tendert kiíró szerv elnevezése és elérhetőségei; a tenderkiírás ügyszáma; a közbeszerzési tender tárgya és jellege; a kihirdetés módja; a tender lebonyolítása; pályázatok beadási határideje; a tender zárásának időpontja; a tenderkiírás nyelve; a kivitelezés lebonyolításának időkorlátai; címek, telefonszámok és egyéb elérhetőségek.

A GPIS adatbázis létrehozását követő rövid időszakban annak használata ingyenes volt. 1998 márciusától az adatbázis használati díja fél évre 3,600 NTD, egy évre 6,800 NTD. Az adatbázis az Internet segítségével a http://gpis.pcc.gov.tw/ és a http://www.pcc.gov.tw/ című weboldalakra csatlakozva érhető el. Az adatbázishoz való hozzáférés a Procurement Department, Central Trust of China elnevezésű szervezetnél igényelhető (tel: +886 2 2311 1511 mellékszám: 2294, 2405).


A tenderpályázatok beadásának határideje

Általában a tender meghirdetését követő 14. nap az elfogadott beadási határidő. Bonyolultabb közbeszerzési tendereknél ez 28 napot is elérheti. A külföldi pályázók számára is nyitott tendereknél általában 40 nap határidőt állapítanak meg.


Alkalmassági követelmények

Építés-kivitelezésről szóló közbeszerzési tendereknél a pályázatot kiíró szerv kérheti a kivitelezés lebonyolításához szükséges szakmai tapasztalat igazolását, a pályázó stabil pénzügyi helyzetének igazolását és a pályázó és alvállalkozói szakmai bejegyzésének igazolását.


A közbeszerzési tenderek kiírásánál használt nyelv

A közbeszerzési tenderek hivatalos nyelve a kínai. Külföldiek számára is nyitott tenderek esetén a tenderdokumentáció ettől eltérően is rendelkezhet.


Kivételek a közbeszerzési rendelkezések hatálya alól

Rendkívüli helyzetek (természeti katasztrófa, gazdasági krízishelyzet, rendkívüli állapot) esetén a közbeszerzés mentesülhet a tendereztetés kötelezettsége alól. Állami tulajdonú gazdasági társaságok beszerzései esetén nem köztelező közbeszerzési tenderek kiírása.

vissza a gazdasag oldalra
visszaTOP

Iroda | Tajvan | Gazdaság | Utazás | Kultúra | Linkek